MENU
Aula_close Layer 1
Fjordskolens logo
Mobil menu

Vision og værdier

Vision 
Vi arbejder dagligt for at skabe et miljø på Fjordskolen, hvor eleverne trives og lærer. Vi arbejder på at eleverne efter endt skolegang på Fjordskolen, står med de bedst mulige forudsætninger for at gå videre i livet som hele livsduelige mennesker. Denne opgave kan kun løses i tæt samarbejde med forældrene, og derfor har vi et højt dialog- og informationsniveau, skole og hjem imellem. Fyrtårn

Indsatsen omkring hver enkelt elev planlægges i samarbejde med forældrene - med udgangspunkt i elevens særlige behov og forudsætninger. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer, så eleven oplever størst mulig vækst fagligt, personligt og socialt. 

Den pædagogiske indsats der præger elevernes dag er struktureret så den hjælper den enkelte og støtter de sårbarheder der er, og samtidig understøtter elevens mulighed for at realisere sit fulde potentiale. 

Fjordskolen vil være Danmarks bedste og mest progressive specialskole - et specialpædagogisk kraftcenter i konstant udvikling, båret af medarbejdernes høje faglighed og engagement. Her vil vi løbende skabe de bedste, mest udviklende og tidssvarende læringsmiljøer for børn og unge med særlige behov. Vi ønsker at udbrede metoder til andre special- og almenmiljøer og skabe anderkendelse omkring disse. 

Værdier 
Fjordskolen skal både danne og uddanne eleverne til en tilværelse efter skoletiden. Derfor skal både de faglige, personlige og sociale kompetencer udvikles og orienteres mod aktiv deltagelse i et samfund, som er under konstant udvikling. 

Værdier er grundlaget for beslutninger. På Fjordskolen er værdierne det, som bevidst eller ubevidst tegner kulturen. Paraplyen inden for hvilken den enkelte medarbejder træffer sine beslutninger i det værdibaserede arbejde er: 

Fjordskolens værdigrundlag


Du kan læse mere om bl.a. Fjordskolens værdier, opgaver, mål mm. i vores virksomhedsaftale : 

Dokumenter

Virksomhedsaftale 2020

Shape Created with Sketch.