MENU
Aula_close Layer 1
Fjordskolens logo
Mobil menu

Afdeling B

Fjordskolens afdeling B er en afdelingen for elever i alderen 6 til 17 år med vidtgående udfordringer i forhold til kognition, sprog og samspil. Flere af eleverne har også store motoriske og sensoriske udfordringer samt funktionsnedsættelser. Eleverne har en eller flere diagnoser såsom psykomotorisk retardering/mental retardering, autisme, multiple funktionsnedsættelser, synshandicap, epilepsi samt syndromer.