MENU
Aula_close Layer 1
Fjordskolens logo
Mobil menu

Afdeling D

På afdeling D undervises elever med fysiske funktionsnedsættelser og syndromer. Der tages afsæt i en neuropædagogisk tilgang til elevgruppen. læring på afdelingen, tager således afsæt i neuropsykologi og neuroaffektiv udvikling. Elev gruppen er målt på funktionsniveau, fra svagt til middel fungerende – hvor hovedfokus er på elevernes livsduelighed og læring Samarbejdet foregår i teams med tværfaglig tilgang