MENU
Aula_close Layer 1

Fjordskolen

Skolen giver vidtgående specialundervisning til børn med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) og lignende, børn med multiple funktionsnedsættelser, børn med generelle indlæringsvanskeligheder og for nogle børns vedkommende fysiske handicaps, og børn med indlæringsvanskeligheder kombineret med opmærksomhedsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder.

Eleverne henvises fra Aabenraa kommune og fra de sønderjyske nabokommuner og undervises i klasser og på hold, som dels er sammensat efter børnenes alder, dels efter deres undervisningsmæssige behov. Antallet af elever i en klasse eller på et hold kan variere fra tre til ni elever.

I indeværende skoleår rummer skolen ca. 250 elever.

Til skolen er knyttet en fritidsordning, som optager en del af skolens elever. Fritidsordningen rummer for tiden ca. 80 elever.

Skolen modtager gerne besøg - efter forudgående aftale - af interesserede enkeltpersoner og grupper. Ønske om besøg på skolen kan aftales med skoleleder Jens Grevsen Boddum eller med en af afdelingslederne.