MENU
Aula_close Layer 1
Fjordskolens logo
Mobil menu

Omkring Fjordskolen


Skolen giver vidtgående specialundervisning til børn med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) og lignende, børn med multiple funktionsnedsættelser, børn med generelle indlæringsvanskeligheder og for nogle børns vedkommende fysiske handicaps, og børn med indlæringsvanskeligheder kombineret med opmærksomhedsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder.

Eleverne henvises fra Aabenraa kommune og fra de sønderjyske nabokommuner og undervises i klasser og på hold, som dels er sammensat efter børnenes alder, dels efter deres undervisningsmæssige behov. Antallet af elever i en klasse eller på et hold kan variere fra tre til ni elever.

I indeværende skoleår rummer skolen ca. 250 elever.

Til skolen er knyttet en fritidsordning, som optager en del af skolens elever. Fritidsordningen rummer for tiden ca. 80 elever.

Fjordskolens logo

 

Fjordskolen