MENU
Aula_close Layer 1
Fjordskolens logo
Mobil menu

Afdeling E

På afdeling E undervises elever med opmærksomhedsforstyrrelser og socioemotionelle vanskeligheder. Elevgruppen er, målt på funktionsniveau, fra svagt fungerende til velfungerende. Pædagogikken og de pædagogiske metoder tager afsæt i aktuel viden og forskning på bl.a. ADHD-området, samt inden for det neuropædagogiske område for at skabe og fremme elevernes kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.